HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Voorschoolse Educatie is ondersteuning op de peuteropvang, aan peuters (2 tot 4 jaar) die dat nodig hebben;
 • de ontwikkeling van elk kind wordt gevolgd door het consultatiebureau;
 • wanneer blijkt dat een kind achterstanden heeft, vooral op taalgebied, krijgt het kind een VVE-indicatie. Met deze indicatie heeft het recht op een gesubsidieerde VVE-plek op een opvanglocatie in Weesp;
 • deze peuter krijgt extra begeleiding op het gebied van taal. Bijvoorbeeld doordat er een goed programma wordt gebruikt, er extra geoefend wordt in kleine groepen, er samen geoefend en gespeeld wordt met andere peuters en er goede begeleiding is voor ouders.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Heeft uw peuter een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan kan uw peuter gebruik maken van het aanbod voor Voorschoolse Educatie op de volgende peuteropvanglocaties:

 • Versa Welzijn peuteropvang Schatjesrijk (in basisschool Brede School Kors Breijer)
  Locatie: Papelaan 122c
 • Versa Welzijn peuteropvang Jacinta
  Locatie: Papelaan 99
 • Stichting Weesper Peuterklassen peuteropvang Onder Moeders Paraplu (tussen de basisscholen Van der Muelen Vastwijk en De Triangel)
  Locatie: Singel 4a
 • Stichting Weesper Peuterklassen peuteropvang De Regenboog (in basisschool OBS De Hobbedob)
  Locatie: Schoolpad 3 (Aetsveld)
 • Kidswereld Weesp
  Locatie: Klein Dijkland 64 (Aetsveld)

Deze lijst wordt aangevuld met locaties die voldoen aan de wettelijke kaders en de beleidsregels van de gemeente Weesp.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Het consultatiebureau bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor een VVE-indicatie. U kunt uw peuter aanmelden voor peuteropvang met extra aandacht voor taalachterstand tijdens een bezoek aan het consultatiebureau. De medewerkers van het consultatiebureau helpen u hier graag bij.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken