HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Waarmerken kopie of afschrift

Waarmerken kopie of afschrift

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • de gemeente kan een gewaarmerkte kopie afgeven van een document zoals uw paspoort of rijbewijs;
 • de gemeente waarmerkt geen diploma’s. Ga daarvoor naar de onderwijsinstelling;
 • door waarmerken wordt de kopie gelijk aan het origineel verklaard;
 • de gemeente controleert de inhoud niet en is daar ook niet verantwoordelijk voor.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt van het originele document een kopie laten maken en waarmerken bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Wie kan dit verzoek doen:

Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor:

 • formele transacties, zoals het kopen van een huis
 • gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument

Let op

Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Op 2 manieren aanvragen:

 • persoonlijk: bij de gemeente kunt persoonlijk van het originele document een kopie laten maken en waarmerken. Neem uw legitimatiebewijs mee.
 • iemand machtigen: u machtigt iemand om het voor u af te halen.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • het originele document;
 • uw legitimatiebewijs;
 • ingeval van machtiging: schriftelijke machtiging, een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Waarmerken fotokopie € 8.10.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken