HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Zorgverzekering, collectief

Zorgverzekering, collectief

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben;
 • de gemeente Weesp heeft met zorgverzekeraar Menzis afspraken gemaakt over een collectieve verzekering voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten;
 • de gemeente betaalt een deel van de kosten.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Deelname aan de collectieve zorgverzekering Weesp bij Menzis kan een aantal voordelen hebben:

 • het wettelijk verplicht eigen risico is volledig verzekerd;
 • in de pakketten zit een vergoeding voor de eigen bijdrage voor voorzieningen, hulpmiddelen en ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
 • uw maandelijkse premiebetaling is lager dan als u een vergelijkbaar pakket bij Menzis zou kiezen, zonder gebruik te maken van een collectieve regeling. De gemeente draagt namelijk bij in de kosten.

U kunt aan deze collectieve zorgverzekering meedoen als u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 1. u bent inwoner van de gemeente Weesp;
 2. u heeft een inkomen dat niet hoger is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum;
 3. u heeft momenteel geen schuld bij een zorgverzekeraar;
 4. u heeft zich op tijd aangemeld via de website van gezondverzekerd. Alle informatie over pakketten, premies en inkomensgrens is hier te vinden.

Let op! Aanmelden kan alleen in de periode van 27 november 2017 tot en met 31 december 2017. Na deze datum is het niet meer mogelijk om u voor deze collectieve zorgverzekering 2018 aan te melden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Aanmelden

 • aanmelden kan via de website van gezondverzekerd. Alle informatie over pakketten, premies en inkomensgrens is hier te vinden;
 • u kunt ook bellen met de Overstapcoach van Menzis via telefoonnummer 088-222 40 80. De Overstapcoach is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 19:00 uur (lokaal tarief);
 • de Overstapcoach zal tevens fysiek aanwezig zijn in het stadskantoor (Nieuwstraat 70a) op de volgende data:
  - dinsdag 5 december, van 13.30-16.30 uur;
  - donderdag 21 december, van 09.00-12.00 uur;
  - woensdag 27 december, van 13.30-16.30 uur.

Beoordeling aanbod

 • het is uw eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of deelname aan deze collectieve zorgverzekering voor u interessant is. Een ander pakket (bij een andere zorgverzekeraar) is mogelijk beter passend bij uw situatie. De gemeentelijke bijdrage is dan niet van toepassing;
 • u kunt bij uw beoordeling bijvoorbeeld letten op de hoogte van de zorgkosten die u in 2018 verwacht en welke vergoedingen wel of niet onder de verschillende pakketten vallen.

Leest u deze informatie na 31 december 2017?

 • het is niet meer mogelijk om u voor deze collectieve zorgverzekering 2018 aan te melden;
 • in december 2018 vindt u op de website van de gemeente Weesp informatie over het eventuele aanbod in 2019.

Andere opties voor inwoners met hoge zorgkosten?

 • wilt of kunt u niet meedoen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente Weesp? Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om specifieke zorgkosten als aftrekpost op te voeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Of dit voor u zinvol is, hangt af van uw situatie;
 • meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken