HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Zorgverzekering, collectief

Zorgverzekering, collectief

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben;
 • de zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg;
 • de gemeente Weesp heeft met zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis afspraken gemaakt over een collectieve verzekering voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten;
 • de gemeente betaalt een deel van de kosten.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Deelname aan de collectieve zorgverzekering Weesp bij Menzis of Zilveren Kruis kan een aantal voordelen hebben:

 • het wettelijk verplicht eigen risico is volledig verzekerd;
 • in de pakketten zit een vergoeding voor de eigen bijdrage voor voorzieningen, hulpmiddelen en ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
 • uw maandelijkse premiebetaling is lager dan als u een vergelijkbaar pakket bij Menzis of Zilveren Kruis zou kiezen, zonder gebruik te maken van een collectieve regeling. De gemeente draagt namelijk bij in de kosten.

U kunt aan deze collectieve zorgverzekering meedoen als u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 1. u bent inwoner van de gemeente Weesp;
 2. u heeft een inkomen dat niet hoger is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum;
 3. u heeft momenteel geen schuld bij een zorgverzekeraar;
 4. u heeft zich op tijd aangemeld via de website van gezondverzekerd. Alle informatie over pakketten, premies en inkomensgrens is hier te vinden.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Aanmelden

Aanmelden kan alleen via de website van gezondverzekerd. Alle informatie over pakketten, premies en inkomensgrens is hier te vinden.

Beoordeling aanbod

 • het is uw eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of deelname aan deze collectieve zorgverzekering voor u interessant is. Een ander pakket (bij een andere zorgverzekeraar) is mogelijk beter passend bij uw situatie. De gemeentelijke bijdrage is dan niet van toepassing;
 • u kunt bij uw beoordeling bijvoorbeeld letten op de hoogte van de zorgkosten die u in 2019 verwacht en welke vergoedingen wel of niet onder de verschillende pakketten vallen.

Leest u deze informatie na 31 december 2018?

 • het is niet meer mogelijk om u voor deze collectieve zorgverzekering 2019 aan te melden;
 • in november/december 2019 vindt u op de website van de gemeente Weesp informatie over het eventuele aanbod in 2020.

Andere opties voor inwoners met hoge zorgkosten?

 • wilt of kunt u niet meedoen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente Weesp? Wij wijzen u graag op de mogelijkheid om specifieke zorgkosten als aftrekpost op te voeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Of dit voor u zinvol is, hangt af van uw situatie;
 • meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken