HOME  |  Inwoners  |  Parkeerautomaten  |  Betalen bij een parkeerautomaat

Betalen bij een parkeerautomaat

Als u betaalt bij de parkeerautomaat moet u uw kenteken invoeren. Zo legt u vast dat u betaald hebt. De automaat geeft geen parkeerkaartje. De gemeente controleert uw kenteken met een scanauto.

Zo werkt het

  1. Voer uw ken­te­ken in en druk op ver­der.
  2. Kies hoe lang u wilt par­ke­ren. U kunt kie­zen uit:
    • Uur­kaart. U be­paalt de par­keer­tijd per 5 mi­nu­ten. Druk daar­na op 'ver­der'.
    • 24-uur­kaart. 24 uur gel­dig van­af het mo­ment dat u de kaart koopt. Druk na het ver­schij­nen van het be­drag op ac­cep­te­ren.
  3. Kies hoe u wilt be­ta­len en volg de in­struc­ties op de par­keer­au­to­maat. U kunt be­ta­len met een bank­pas of cre­dit­card.
  4. Na het be­ta­len kunt u voor uw ei­gen ad­mi­ni­stra­tie een be­taal­be­wijs (bon) prin­ten. Er komt geen par­keer­kaart­je uit de au­to­maat. U hoeft ook niets in uw auto te leg­gen.

Geen pincode meer nodig

U pint bij alle parkeerautomaten op straat zonder uw pincode in te voeren. Dit kan alleen als u via uw bank 'contactloos betalen' of 'Dip&Go' hebt geactiveerd. Als u dit niet hebt geactiveerd, kunt u niet met pinpas betalen (bij sommige buitenlandse bankpassen is 'contactloos betalen' of 'Dip&Go' niet geactiveerd).

Bij betaling met uw creditcard en bij bedragen boven de € 50,- moet u uw pincode wel gebruiken..

Niet betalen met muntgeld

Bij de parkeerautomaten op straat kunt u alleen betalen met een bankpas of creditcard. U kunt dus geen muntgeld in de automaat gooien.

Waar kan ik meer informatie vinden over Parkeertarieven en -gebieden?

Klik hier voor meer info.

Betalen via uw mobiele telefoon

U kunt ook in de hele stad gebruikmaken van Parkeer en Bel.

Buitenlands kenteken

Parkeren op kenteken werkt ook met een buitenlands kenteken. Op de automaten wordt ook uitleg gegeven in het Engels.

Mijn pinpas is geskimd bij een parkeerautomaat

Als u denkt dat uw pinpas is geskimd bij een parkeerautomaat, bel dan 14 020 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken