HOME  |  Inwoners  |  Parkeerautomaten  |  Wat gebeurt er met mijn gegevens bij parkeren op kenteken?

Wat gebeurt er met mijn gegevens bij parkeren op kenteken?

Bij parkeren op kenteken kan uw kenteken op verschillende manieren worden geregistreerd:

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Bij parkeren op kenteken worden de tijden in combinatie met kentekens onherkenbaar in het Nationaal Parkeer Register (NPR) opgeslagen zodat de handhaver de controle op betaald parkeren digitaal kan uitvoeren. De controleur krijgt van het systeem alleen het signaal terug of voor het opgevraagde kenteken (voldoende) betaald is.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Bij parkeren op kenteken worden de tijden in combinatie met kentekens 90 dagen nadat u niet meer mag parkeren verwijderd uit het NPR. Bijvoorbeeld: u betaalt via de parkeerautomaat om op 15 april, van 14.00 tot 16.00 uur te parkeren. Dan wordt dit onherkenbaar opgeslagen in het NPR en 90 dagen na 15 april wordt deze informatie weer verwijderd uit het NPR.

Scans van kentekens worden maximaal 90 dagen opgeslagen. De scan van een kenteken waarvoor voldoende was betaald, wordt binnen 48 uur verwijderd. Deze scan komt niet in een archief terecht. Uiterlijk na 48 uur is het dus niet meer mogelijk te zien waar een voertuig heeft geparkeerd. De scan van een kenteken waarvoor niet of niet genoeg was betaald, wordt na 90 dagen verwijderd. Ook deze scan komt niet in een archief terecht.

Wie kunnen er bij die gegevens?

Alleen instanties die hiervoor wettelijk bevoegd zijn mogen deze gegevens onder bepaalde voorwaarden opvragen. Kijk voor meer informatie op de website van Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten.

Wat doet de gemeente met mijn parkeergegevens?

De gemeente gebruikt de anonieme gegevens (er stond een auto, er was voor betaald) voor onderzoeken naar bijvoorbeeld parkeerdruk in een bepaalde straat.

Hoe werkt het controleren van geparkeerde auto's met situatiescans precies?

De gemeente gebruikt situatiescans om geparkeerde auto’s te controleren op het betalen van parkeergeld. Als na vijf minuten na het maken van een scan nog steeds niet is betaald wordt er gekeken of er sprake is van een bijzondere situatie. Een controleur op kantoor beoordeelt dit aan de hand van vier foto’s. Dit kan bijvoorbeeld zijn laden of lossen of stilstaande auto’s voor een verkeerslicht. Is er twijfel, dan gaat een parkeercontroleur per scooter de situatie ter plaatse bekijken. Als er geen sprake is van een bijzondere situatie, volgt een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting).

Privacy

In de Privacyverklaring Straatparkeren staat hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens op het gebied van parkeren en wat dat voor u betekent.

Wat gebeurt er als ik niet betaald heb voor parkeren?

Als na controle blijkt dat er niet, of te weinig parkeergeld is betaald dan krijgt u een parkeerbon. Dan bewaart de gemeente de scangegevens voor het opleggen van de parkeerbon tijdens de periode waarin u bezwaar kunt maken tegen de bon en in beroep kunt gaan. Als u een parkeerbon krijgt is de gemeente wettelijk verplicht om deze gegevens zeven jaar in de landelijke database te bewaren.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken