HOME  |  Inwoners  |  Starterslening

Starterslening

De Starterslening; een steuntje in de rug bij je eerste koopwoning

Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vinden we erg belangrijk. Daarom biedt onze gemeente de Starterslening. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden.

De Starterslening + Combinatielening

De Starterslening bestaat uit 2 delen: Een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost. En een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor de Starterslening en Combinatielening hebben starters de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening wordt de eerste 3 jaar ‘betaalt’ met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Als het inkomen van het huishouden onvoldoende is, kan een hertoets aangevraagd worden. Als het inkomen op een hertoetsmoment inderdaad onvoldoende is, betaalt de starter een maandlast die wel past bij het inkomen van zijn huishouden. Meer informatie over de hertoetsmogelijkheden vindt u op www.svn.nl/hertoets
 

Wat zijn de kosten?

Afsluitkosten, borgtochtprovisie NHG, notariskosten. Na 3 jaar (mogelijk) kosten voor een hertoets. Meer weten? Kijk op https://svn.nl/leningen/Weesp/Starterslening

Voorwaarden gemeente Weesp

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door SVn verzorgd. Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen.

In ieder geval gelden onderstaande voorwaarden:

  • Weespers met een leeftijd van maximaal 35 jaar;
  • Personen die een economische binding hebben met Weesp;
  • Personen die tot hun 18e levensjaar minimaal 5 jaar in Weesp hebben gewoond.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de verordening starterslening Weesp 2018.

Aanvraagformulier

Vul het formulier in om een starterslening aan te vragen.

Meer informatie

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op https://svn.nl/leningen/Weesp/Starterslening

Of bel SVn: 088-253 94 00.

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken