HOME  |  Inwoners  |  Wat is een laag inkomen en weinig vermogen?  |  Wat is een laag inkomen?

Wat is een laag inkomen?

Kijk in de lijst hieronder bij uw situatie. Is uw jaarinkomen in 2019 minder dan het genoemde bedrag? Dan had u een laag inkomen.

Woont u samen met uw partner?

Dan gaat het om het jaarinkomen van u en uw partner samen. Een partner is iemand met wie u een relatie heeft of heeft gehad. Familie zoals uw broer, zus, moeder of vader, is geen partner.

Woont u op één adres met een vriend of vriendin, maar is dit geen relatie? Dan telt deze persoon ook niet mee als partner.

Bent u ouder dan 18 jaar maar woont u  bij uw ouder(s)? Dan telt het inkomen van uw ouder(s) niet mee. U mag/moet zelf een aanvraag indienen.

Fiscaal inkomen

Geen AOW

U hebt geen AOW                               

Fiscaal jaarinkomen          

U woont samen met uw partner die geen AOW heeft    

€ 25.437

U woont samen met uw partner die AOW heeft

€ 25.741

U woont samen met uw partner en uw kind(eren) jonger dan 18 jaar

€ 25.437

U woont zonder partner met uw kind(eren) jonger dan 18 jaar

€ 24.767

U bent alleenstaande

€ 19.814

AOW

U hebt AOW                               

Fiscaal jaarinkomen          

U woont samen met uw partner     

€ 25.741

U woont samen met uw partner en uw kind(eren) jonger dan 18 jaar

€ 25.741

U woont zonder partner met uw kind(eren) jonger dan 18 jaar

€ 23.555

U bent alleenstaande

€ 18.694

Voor het fiscaal jaarinkomen neemt u het hoogste bedrag van uw jaaropgave(n) die u van uw werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente krijgt. Bij dat bedrag telt u ook uw andere inkomsten op. Zoals de inkomsten van uw partner en bijvoorbeeld alimentatie, studiefinanciering of inkomen uit het buitenland. Inkomsten van uw inwonende kinderen telt niet mee.

Zelfstandig ondernemer?

Hebt u een onderneming, dan geeft u de fiscale winst aan. Dat is de bruto omzet min de kosten, vóór aftrek van belastingen en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek.

Een hoger inkomen, maar ook schulden

Hebt u een hoger inkomen, maar houdt u door aflossing van uw schulden een lager inkomen over? Dan hebt u misschien toch recht op regelingen voor Weespers met een laag inkomen en weinig vermogen. In de volgende situaties kunt u toch in aanmerking komen:

  • U zat in 2019 of 2020 in de schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).
  • U was in 2019 of 2020 zelfstandig ondernemer en had een Spaarsanering van Zuidweg of van Kram en Meersma. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken