HOME  |  Inwoners  |  Wegwerkzaamheden  |  Aanleg regenwaterriool Diemerdijkstraat, Ingelandenstraat, Amstellandlaan en Lageweyselaan

Aanleg regenwaterriool Diemerdijkstraat, Ingelandenstraat, Amstellandlaan en Lageweyselaan

Dit item is verlopen op 31-08-2017.

In de periode van maandag 14 augustus 2017 tot en met maandag 28 augustus 2017 wordt gefaseerd (zie kaartje) een regenwaterriool aangelegd in de Diemerdijkstraat, Ingelandenstraat, Amstellandlaan en Lageweyselaan. De rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd in de zomervakantie om mogelijke hinder en overlast te beperken.

Werkzaamheden

Het grootste voordeel van de aanleg van dit riool is dat regenwater, dat op straat of op daken valt, niet meer wordt gemengd met afvalwater. Omdat regenwater relatief schoon is hoeft het niet gezuiverd te worden en kan het rechtstreeks worden afgevoerd naar sloten of ander oppervlaktewater. Dit is nodig omdat door klimaatverandering steeds meer zware regenbuien vallen die in de toekomst niet voldoende kunnen worden verwerkt door de  rioolwaterzuivering. Door aanleg van het regenwaterriool wordt de rioolwaterzuivering ontlast.

Planning

Op werkdagen wordt gewerkt tussen 7.00 uur en 16.00 uur. De planning en de werktijden kunnen wijzigen door bijvoorbeeld weers- of andere onvoorziene omstandigheden.

Wegafsluitingen

Om de werkzaamheden (verkeers)veilig te kunnen uitvoeren wordt een aantal straten gefaseerd  afgesloten voor doorgaand verkeer.

  • De gehele periode (van 14 t/m 28 augustus) wordt voor doorgaand (brom)fietsverkeer een omleidingsroute ingesteld die loopt via de Waarschapsstraat, Boternesserstraat en Kostverlorenstraat en vice versa.
     
  • Tijdens fase 3 (van 21 t/m 25 augustus) wordt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer een omleidingsroute ingesteld die loopt vanaf de Korte Muiderweg, Leeuwenveldseweg en Hogeweyselaan en vice versa. Vanaf de Casparuslaan wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Plataanlaan, Jan Tooropstraat, M. Nijhoffstraat, Meester Bouhuijstunnel, Leeuwenveldseweg en Hogeweyselaan.

De omleidingen (zie kaarten) worden ter plekke aangegeven met gele borden.

Winkelcentrum Hogeweij en woningen die gelegen zijn aan de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden blijven voor voetgangers in principe altijd bereikbaar. Omwonenden en winkeliers van het winkelcentrum Hogeweij zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Vragen

Mocht u over de werkzaamheden vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op (0294) 491 391. Of stuur een e-mail naar info@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken