Thema van Open Monumentendag 2016: iconen en symbolen I

Monumenten
HOME  |  Monumenten  |  Actueel  |  Thema van Open Monumentendag 2016: iconen en symbolen I

Thema van Open Monumentendag 2016: iconen en symbolen I

Dit item is verlopen op 13-02-2017.

De Open Monumentendag 2016 stond dit jaar in het teken van iconen en symbolen

Ook Weesp kent iconen en symbolen. We starten met ons eigen stadhuis!

Stadhuis

In 1771 besloot het stadsbestuur van Weesp dat het tijd werd voor een nieuw stadhuis. Het moest een gebouw met allure worden. Weesp was een welvarende stad, vooral dankzij talrijke jeneverstokerijen. Rijke stokers maakten deel uit van het stadsbestuur en het stadhuis moest een afspiegeling zijn van hun welstand. Het stadhuis werd in vier jaar gebouwd door de architect en stucadoor Jacob Otten Husley en opgeleverd in 1776.

Kamer van de burgemeester

In die tijd werd er in het gebouw zowel de stad bestuurd als rechtgesproken. In de ornamentiek is dat duidelijk afleesbaar. Bijvoorbeeld de kamer van de burgermeester. Het begint al boven de deur: een bloemenrank (guirlande) van eikels en eikenbladeren. Dit is het symbool voor de standvastigheid van het bestuur. We zien bovendien drie bijzondere figuren. Een lint met in gouden letters S.P.Q.W., twee stadssleutels en twee gekruiste roedenbundels.

SPQW is naar voorbeeld van het Amsterdamse stadhuis, waar SPQA in het plafond is gestuukt. Waar de A staat voor Amstelodamus, staat de W voor Weespanus. SPQA is een verwijzing naar de Klassieke Oudheid: SPQR. Dit is de Romeinse afkorting van Senatus Populus Que Romanus, (De Senaat en het Volk van Rome).

De sleutels staan voor de stadssleutels, en deze betekenen dat alle macht in handen is van onze burgemeester. Alleen als een vorst de stad bezocht, werden de sleutels van de stadspoorten aan hem overhandigd. Vanaf dat moment waren de stadsbestuurders niet meer de hoogste gezagdragers. Dit is een middeleeuws gebruik met een belangrijke symbolische betekenis.

De roedenbundels met een bijl of fasces (in Latijn). Dit is een oud Romeins symbool van het gezag van de hogere magistraten. Het symbool bestaat uit een bundel houten roeden (berkentakken) die een bijl insluiten, bijeengehouden door roodleren riemen. Fasces werden door ambtenaren (lictores) voor de magistraten uit gedragen en betekenen de “macht om te straffen”. De bijl symboliseerde de “macht over leven en dood” en de riemen de “macht om te arresteren”.

En dit is pas het begin! Volgende keer bekijken we de binnenzijde van de kamer. Heeft u aanvullingen op dit verhaal? Of heeft u zelf een interessant symbool op of in uw pand? Mail het ons naar info@weesp.nl.

De verhalen

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken