Archeologie

Monumenten
HOME  |  Monumenten  |  Archeologie

Archeologie

  • archeologische vindplaatsen zijn terreinen waarvan bekend is dat er zich historische resten bevinden. Bijvoorbeeld sporen van een oude nederzetting;
  • de belangrijkste archeologische vindplaatsen zijn beschermd als rijksmonument;
  • gemeente Weesp kent twee archeologische rijksmonumenten. Deze rijksmonumenten liggen in de Aetsveldse polder. Het gaat om terreinen waarin sporen van bewoning zijn aangetroffen vanuit de late IJzertijd. Nabij het terrein staat een informatiebord.

 Meer informatie over archeologie gerelateerde onderwerpen, vindt u door op onderstaande titels te klikken.

  • Archeologie

    Het Rijksmuseum van Oudheden organiseert de tentoonstelling; ‘Archeologie uit je achtertuin’. Aan alle Nederlandse gemeenten is gevraagd een voorwerp voor te dragen dat een interessant onderdeel van hun geschiedenis belicht. De website toont de objecten die zijn gekozen. De bijdrage van de gemeente Weesp ziet u hiernaast. Het gaat om een deel van een jeneverfles uit de 17e eeuw.

  • Beleid

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken