Subsidie gemeentelijke monumenten

Monumenten
HOME  |  Monumenten  |  Financiering en subsidie  |  Subsidie gemeentelijke monumenten

Subsidie gemeentelijke monumenten

Bij onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten bestaat de mogelijkheid van een financiĆ«le ondersteuning. Voor het instandhouden van gemeentelijke monumenten heeft de gemeente de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2009.

Voorwaarden

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:

  • een ingevuld aanvraagformulier;
  • een recent bouwtechnisch inspectierapport van de Monumentenwacht Noord-Holland of een ander onafhankelijke instantie;
  • tekeningen van de bestaande en de nieuwe toestand;
  • een werkomschrijving van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking hiervan;
  • een begroting van de kosten. De naam en het adres van de voor de uitvoering verantwoordelijke onderneming;
  • in sommige gevallen een bouwhistorisch onderzoek en/of een archeologisch onderzoek. 

U kunt uw verzoek om subsidie verzenden ter attentie van het college van Burgermeester en wethouders of mailen aan info@weesp.nl.