Slijkstraat 27, Hanensteeg 4

Monumenten
HOME  |  Monumenten  |  Gemeentelijke monumenten

Slijkstraat 27, Hanensteeg 4

 

Slijkstraat 27,

Hanensteeg 4

Monumentnummer G 1660-05

Huidige bestemming

Winkel-woonhuis

Oorspronkelijke bestemming

Vanouds dubbel winkel-woonhuis

Ontwerp

-

Opdrachtgever

De voorgevel is gebouwd i.o.v. J. Houtkruijer

Datering

XVd, XVII, 1800, 1898

Bouwstijl

-

Object

Diep huis van twee bouwlagen met achterkamer.

Categorie

6A

Storende elementen

-

Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst

Zeer bijzonder pand van een voor Weesp zeer hoge ouderdom, met laatgotische details. Uitzonderlijke zeldzaamheidswaarde en als zodanig van belang voor de gehele regio. Gave voorgevel, met zeer karakteristieke pui in neo-renaissancestijl. Als geheel van betekenis voor het straatbeeld.

Aangewezen in

1995

 

Beschrijving

Diep huis, bestaande uit voorhuis en een achterkamer van elk drie traveeën die onderling verschillende niveaus hebben maar onder een doorgaande kap liggen. Het voorhuis heeft een hoge begane grondruimte met daarboven de kap waarin een vlieringzolder op hangbalken. De achterkamer bestaat uit twee bouwlagen. In het voorhuis bezit de kap een hoge borstwering. In de achterkamer is de borstwering laag. De constructie van de laatste is uit 1898 maar de hoofdvorm is oorspronkelijk. Het oude strijkspant is nog aanwezig, de verbindingen tussen stijlen en dekbalk zijn merkwaardig. In het voorhuis zijn vier eiken spanten, geheel of gedeeltelijk nog aanwezig. Ze bestaan elk uit twee jukken waarvan het benedenjuk is voorzien van krommers. De telmerken zijn gehakt, links recht, rechts halve maantjes en in de bovenjukken gutsmerken. Het bovendeel van de kap is afgeknot in 1898.  

De balklagen zijn enkelvoudig alternerend, waarbij de hoofdbalken oorspronkelijk op muurstijlen met korbeels en sleutelstukken hebben gerust, terwijl de tussenbalken alleen op sleutelstukken rustten. Een peerkraalsleutelstuk met één bewerkte zijkant is origineel en niet secundair verwerkt (verdieping van de achterkamer, rechts). Sinds een verbouwing in XVIB rusten de balken met hun sleutelstukken op (later afgehakte) zandstenen consoles die de plaats van verdwenen muurstijlen innemen. Daarvan is er één in de vorm van een kopie bewaard (begane grond, rechts). Bedoelde ingreep kwam voort uit een overlangse splitsing van het pand; d.m.v. een halfsteens muur is het huis in de lengte in tweeën gedeeld; de (voor een deel onderbroken) balken van de verdieping (achterkamer) dragen in deze muur. De middenmuur is bij het recente herstel verdwenen. De tussenmuur blijkt ook in de achterkamer over de volle hoogte aanwezig te zijn geweest, maar is daar al rond 1800 verdwenen toen de achtergevel en de linker zijgevel in hun geheel zijn vervangen. De kozijnen in de achtergevel horen in deze periode thuis. De voorgevel en de T-ramen in de achtergevel alsmede de huidige kapvorm zijn van 1898.  

Bouwgeschiedenis: Op grond van bodemsporen en constructieve kenmerken is een datering voor 1509 (stadsbrand) gerechtvaardigd. Het was toen een stenen huis met niet-dragend houtskelet. Kenmerkende details zijn de peerkraalsleutelstukken (die zeker niet van het vroegste type zijn) in combinatie met alternerende balklagen en gehakte telmerken. De wijziging waarbij muurstijlen zijn vervangen en zandstenen consoles zijn aangebracht valt samen met de plaatsing van de middenmuur rond 1550 (?).  

Ca 1800 nieuwe kozijnen in de achtergevel en houten binnenwandjes. 1898 voorgevel en kapwijziging. De voorgevel wordt gedragen door een pui in neo-renaissancevorm. Deze heeft in het midden twee winkeldeuren (er waren twee winkels in het pand) en aan weerszijden een etalagevenster. Gecannelleerde pilasters met kussens en kapitelen. Op de verdieping is de gevel uitgevoerd in grauwrode baksteen; kruisverband met (vernieuwde) knipvoeg. Vier T-vensters met boogtrommels en segmentbogen daarboven. Klassieke kroonlijst en goed gedetailleerde dakkapel. De achtergevel staat slechts ter hoogte van de verdieping vrij. De afgeknotte gevel is gepleisterd. Op de verdieping T-vensters in oudere kozijnen en op zolder een oud kozijn met tussenstijl en draairamen.