's-Gravelandseweg 48

Monumenten
HOME  |  Monumenten  |  Provinciale monumenten

's-Gravelandseweg 48

’s-Gravenlandseweg 48

Monumentnummer

Huidige bestemming

Gemaal van de Nieuwe Keverdijksche polder.

Oorspronkelijke bestemming

Stoomgemaal met vijzel van de Nieuwe Keverdijksche Polder

Ontwerp

W.A.F. Beyerinck en J. C. de Leeuw

Opdrachtgever

-

Datering

1876

Bouwstijl

-

Object

-

Categorie

-

Storende elementen

-

Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst

Het complex is architectuurhistorisch van betekenis als goed voorbeeld van een poldergemaal van een niet meer zuiver bouwtype III (gebouwd in 1876 en verbouwd in 1930). Vanwege de goede hoofdvorm, gevelindeling en het materiaalgebruik.

Cultuur-historisch is de combinatie van gemaal en waterlopen in combinatie met de uitwateringssluis op de Vecht van belang als zeldzaam geworden element uit de geschiedenis van de waterhuishouding in Noord-Holland, in casu als voorbeeld van het functioneren van stoombemaling, zoals deze vooral na 1870 tot ontwikkeling kwam, waarbij verscheidene kleine polders werden samengevoegd ten behoeve van de stoombemaling.

De combinatie van gemaal, annex machinistenwoning, met voor- en achterwaterlopen uitslaande op de Vecht, is door situering en onderlinge relatie der elementen van grote ruimtelijk-landschappelijke waarde in de vrijwel ongerepte omgeving.

Aangewezen in

?

 

Beschrijving

  • Gemaal (complex), gebouwd in 1876 als stoomgemaal met vijzel ten behoeve van de Nieuwe Keverdijksche polder.
  • Thans in gebruik als electrogemaal met centrifugaalpomp.
  • Het complex is gesitueerd in het westen van de polder, aan de Vecht, en bestaat uit een machinegebouw van het bouwtype III (niet zuiver) (zie inleiding), met aangekapte machinistenwoning en een voorboezem, achterwaterloop, alsmede een uitwateringsduiker. De schoorsteen is verdwenen.

Meer lezen?

Meer gedetailleerde informatie, onder andere over de geschiedenis van het monument, leest u in onderstaand document: