Verlengd Buitenveer 19

Monumenten
HOME  |  Monumenten  |  Provinciale monumenten

Verlengd Buitenveer 19

Verlengd Buitenveer 19

Monumentnummer

Huidige bestemming

Gemaal van de Aetsveldsche polder.

Oorspronkelijke bestemming

Stoomgemaal met scheprad van de Aetsveldsche Polder

Ontwerp

-

Opdrachtgever

-

Datering

1873

Bouwstijl

-

Object

-

Categorie

?

Storende elementen

-

Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst

Het complex is architectuurhistorisch van betekenis als goed voorbeeld van een poldergemaal van het bouwtype II (1873). Vanwege de goede hoofdvorm, gevelindeling en materiaalgebruik en zorgvuldige detaillering.

Cultuur-historisch is de combinatie van gemaal, met waterlopen, oude molenplaats en (niet-oorspronkelijke) machinistenwoning van belang als voorbeeld van in aanleg gaaf en zeldzaam geworden complex uit de geschiedenis van de waterhuishouding in Noord-Holland, in casu als voorbeeld van het functioneren van stoombemaling, zoals deze vooral na 1870 tot ontwikkeling kwam.

De combinatie van gemaal, molenplaats, waterlopen en machinistenwoning is door situering en onderlinge relatie tot elkaar, met name gezien vanuit het zuiden, van ruimtelijk-landschappelijke waarde.

Van het interieur komen om historisch-civiel-technische redenen met name de thans nog in gebruik zijnde STORK-electromotor en centrifugaalpomp (beide uit 1927) voor bescherming in aanmerking, vanwege de zeldzaam geworden gave eenheid van deze installatie.

Aangewezen in

?

 

Beschrijving

  • Gemaal (complex), gebouwd in 1873 als stoomgemaal met scheprad ten behoeve van de Aetsveldsche polder.
  • Sinds 1927 in gebruik als electrogemaal met centrifugaalpomp.
  • Het complex is gesitueerd in het noord-westen van de Aetsveldsche polder en bestaat uit een machinegebouw van het bouwtype II (zie inleiding), met voor- en achterwaterlopen, alsmede een machinistenwoning die in 1988 door nieuwbouw werd vervangen. De schoorsteen en kolenloods zijn verdwenen.

Meer lezen?

Meer gedetailleerde informatie, onder andere over de geschiedenis van het monument, leest u in onderstaand document: