Welstand- en Monumentencommissie Weesp

Monumenten
HOME  |  Monumenten  |  Welstand- en Monumentencommissie Weesp

Welstand- en Monumentencommissie Weesp

 • de “Welstand- en monumentencommissie Weesp” geeft advies over het uiterlijk van bouwwerken;
 • de commissie adviseert tevens het college over wijzigingen aan de monumenten en het beschermd stadsgezicht;
 • de welstandstoets vormt een onderdeel van de procedure die gevolgd moet worden bij een aanvraag om omgevingsvergunning;
 • aanvragen om een omgevingsvergunning worden getoetst op het voldoen aan de zogenaamde 'redelijke eisen van welstand'.

Welstandsnota

De gemeenteraad stelt de Welstandsnota vast. Zij doet dit op basis van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de ambitie van de gemeente, waarbij per gebied duidelijk wordt gemaakt welke waarden in het geding zijn en welke ontwikkelingsrichting van toepassing is (conservering, consolidering, versterking/vernieuwing, transformatie of reconstructie e.d.).

Vergaderingen

De Welstand- en monumentencommissie Weesp vergadert meestal 1x per 3 weken op donderdag, van 09.30 – 12.30 uur in de kantine van het stadskantoor.

De vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u een vergadering bijwonen?

In 2019 vergadert de Welstand- en monumentencommissie Weesp op:

 • 10 januari
 • 31 januari
 • 21 februari
 • 14 maart
 • 04 april
 • 25 april
 • 16 mei
 • 06 juni
 • 27 juni
 • 18 juli
 • 08 augustus, deze vergadering is geannuleerd
 • 29 augustus
 • 19 september
 • 10 oktober
 • 31 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Agenda en notulen

Hier treft u de agenda aan van de komende vergadering en de notulen van de in 2019 gehouden commissievergaderingen.

Archief