Welstandstoezicht Weesp

Monumenten
HOME  |  Monumenten  |  Welstandstoezicht Weesp

Welstandstoezicht Weesp

Actueel

Welstandstoezicht Weesp is vanaf 1 december 2019 ondergebracht bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam.

Wat verandert er?

Subcommissie 3 baseert haar adviezen op de Welstandsnota Weesp (2017). Inhoudelijk zal er dus weinig verschil zijn tussen adviezen van de oude en de nieuwe commissie. Ook verandert er niets aan de verdeling in gebieden waar een welstandstoets nodig is en gebieden zonder preventieve toetsing. Ook de begeleiding van de projecten in Weespersluis door het Kwaliteitsteam Weespersluis blijft ongewijzigd.   

Wie zijn de leden van de commissie?
Subcommissie 3 
bestaat uit:

  • Robert Winkel (voorzitter)
  • Marc Koehler (architectlid)
  • Dojanne Vermeulen (architectlid)
  • Annuska Pronkhorst (lid architectuurhistorie)

Om de continuïteit in de advisering te borgen is de voormalige voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie van Weesp, Sjef Kwakman, voor de resterende duur van zijn termijn als adviseur toegevoegd aan subcommissie 3 van de CRK.

Hoe wordt een aanvraag ingediend?

De vergunningverlening voor Weesp verloopt via Stadsdeel Zuidoost. In overleg met het stadsdeel worden de plannen voor advisering uitgezet bij de CRK. De begeleidende secretarissen voor Weesp zijn Almira van der Lee en Monique van Drunen. Hun telefoonnummers zijn opgenomen in de adressenlijst van de secretarissen.

Is er vooroverleg mogelijk?

Vooroverleg vraagt u aan via Omgevingsloket Online (OLO), onder vermelding van ‘conceptaanvraag’.

Wanneer vergadert de commissie?   

Zie onder Vergaderrooster de data van het Voorzitteroverleg (A-vergadering) van subcommissie 3. In beperkte mate is het daar mogelijk aanvragen mondeling toe te lichten. Grote plannen worden behandeld tijdens de openbare vergadering in de Tuinkamer van de voormalige Stadsdrukkerij (Vm. Stadstimmertuin 4-6, vlakbij de metrohalte Weesperplein). 

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken