HOME  |  Ondernemers  |  Aanpak openbare ruimte bedrijventerrein Nijverheidslaan  |  Vervolg: plan en inspraak

Vervolg: plan en inspraak

Op 2 februari 2017 hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd over de inrichtingsschets voor het opknappen van het bedrijventerrein Nijverheidslaan. Graag informeren wij u nu over de stand van zaken, de planning en de mogelijkheid om op het plan te reageren.

Stand van zaken: reacties op de inrichtingsschets en ontwerp

Verschillende ondernemers en bewoners hebben schriftelijk gereageerd op de schets. Deze reacties hebben geleid tot het definitieve ontwerp en waren voor ons aanleiding om onder meer de voorzieningen op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren.  

Aanpassingen van de schets

De reacties waren voor ons aanleiding om onder meer de voorzieningen op het gebied van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren. Denkt u hierbij aan de gewenste ruime bochten, de wegbreedte, parkeerruimte in het algemeen en parkeerruimte voor de trailerhelling.

Over deze onderwerpen  zijn we met verschillende bedrijven in gesprek gegaan. In dit verband hebben wij eerst het kadaster opdracht gegeven om de perceelgrenzen te onderzoeken en te bepalen. Ook hebben we met verschillende bedrijven overlegd om een beperkte hoeveelheid grond aan te kopen, voor het beoogde ruimere wegprofiel. 

In mei heeft de gemeente opdracht gegeven aan een ingenieursbureau om het werk in zijn geheel voor te bereiden. In dit verband is inmiddels een definitief ontwerp opgesteld en zijn diverse onderzoeken gedaan. In het definitief ontwerp zijn de genoemde reacties, gesprekken en onderzoeken verwerkt. Op 25 juli hebben wij besloten het definitief ontwerp vrij te geven voor inspraak.

Planning: u kunt reageren op het plan

De planning van het werk is als volgt.

  1. Terinzagelegging van het definitief ontwerp: 26 juli 2017. Wij zullen alle bedrijven en inwoners van de Nijverheidslaan en Nesland en degenen die op de inrichtingsschets hebben gereageerd het definitief ontwerp toesturen. Als belanghebbende kunt u hierop reageren.
  2. Uitvraag en opdrachtverlening aannemers: augustus/september 2017.
  3. Start uitvoering: oktober 2017.

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken