HOME  |  Ondernemers  |  Gevelrenovatiefonds

Gevelrenovatiefonds

Stand van zaken

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven gebruik gemaakt van het Gevelrenovatiefonds. Er zijn subsidies aangevraagd voor een totaalbedrag dat hoger is dan het fonds (€ 200.000,-). Het fonds is hierdoor uitgeput. Nieuwe aanvragen zijn daarom alleen mogelijk onder de voorwaarde dat na de vaststelling van eerder aangevraagde subsidies een deel van het fonds resteert. De informatie hieronder geven we onder dit voorbehoud.

Stimuleringsfonds gevels en voorterreinen bedrijventerrein Noord

Heeft u een bedrijfspand op bedrijventerrein Noord en heeft u plannen om de gevel of uw voorterrein te verbeteren of te renoveren? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een financiële stimuleringsbijdrage vanuit het Gevelrenovatiefonds van de gemeente Weesp. Deze kan oplopen tot wel € 15.000,-.Er is slechts beperkt budget beschikbaar. Wees er daarom snel bij, want op is op!

Met het opzetten van het Gevelrenovatiefonds tracht de gemeente het opknappen van private gronden op bedrijventerrein Noord te stimuleren. Hierbij wordt gestreefd naar een significante verbetering van het aanzicht van - vanaf de openbare weg zichtbare - gevels, inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten van bedrijfspanden op bedrijventerrein Noord. Een vitaal bedrijventerrein met een goede uitstraling is immer van groot economisch belang.

Welk type ingrepen krijgen een bijdrage?

De stimuleringsbijdrage is voor fysieke ingrepen waardoor het aanzicht van uw pand en terrein vanaf de openbare weg verbetert. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: hoogwaardiger materiaalgebruik en indeling van de gevel, verfraaien van de entree, oprit en parkeervoorzieningen of de aanleg of verbetering van uw tuin. Maar ook andere maatregelen zijn denkbaar. Een vergroting van het bedrijfsoppervlak wordt echter niet gesubsidieerd als er geen sprake is van verbetering van de beeldkwaliteit. Dit geldt ook voor regulier en achterstallig onderhoud zoals verven. Het moet bovendien gaan om investeringen in bedrijfspanden.

De voorwaarden in het kort

  • Aanvragen kunnen tot 31 december 2018 worden ingediend. 
  • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • Een bijdrage uit het fonds is maximaal 25% van totale investering.
  • De minimale bijdrage is € 2.500,--  de maximale bijdrage € 15.000,--

De aanvraagprocedure

U kunt middels een aanvraagformulier een bijdrage vragen vanuit het fonds. Dit formulier kunt u hieronder downloaden. Het formulier stuurt u, inclusief bijlagen, door naar info@weesp.nl onder vermelding van: aanvraag Gevelrenovatiefonds, <naam aanvrager>. Op basis van de voorwaarden beschreven in het aanvraagreglement beslist de gemeente of de bijdrage aan u wordt toegekend. Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst ter toetsing en besluitvorming in behandeling genomen.

Verdere informatie nodig?

Wilt u in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage uit het gevelrenovatiefonds, en hebt u vragen over de voorwaarden of het invullen van het aanvraagformulier? Neemt u dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente Weesp, dhr. P. Smit: 0294 491 391. Hij helpt u graag bij uw aanvraag.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken