HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Aanschrijving door de gemeente

Aanschrijving door de gemeente

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U ontvangt een aanschrijving bij overtredingen zoals:

 • bouwen, uitvoeren van werken, slopen zonder of in strijd met de omgevingsvergunning;
 • gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met de regels van het bestemmingsplan;
 • slecht onderhoud van gebouwen of woningen;
 • brandgevaarlijke situaties.

Bevoegdheden

De gemeente beschikt over een aantal rechten en draagt hierdoor ook de zorg voor het toezicht en heeft in altijd de plicht handhavend op te treden.

Als voorbeeld; de gemeente verleent vergunningen en controleert deze.

Toezicht en handhaving

De gemeente moet altijd handhavend optreden en ziet toe of iedereen zich aan de regels houdt.

Overtreden regels

 • als u de wettelijke regels overtreedt, maakt de gemeente het plan tot handhavend optreden schriftelijk aan u bekend;
 • u krijgt in dezelfde brief de mogelijkheid uw zienswijze aan de gemeente bekend te maken;
 • als uw zienswijze niet tot andere inzichten leidt, wordt het handhavingsbesluit aan u bekendgemaakt.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bezwaar

 • u ontvangt het handhavingsbesluit;
 • u dient uw reactie, het bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit in bij de gemeente;
 • het indienen van bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Opschorten zaak

 • voor het opschorten (uitstellen) van de zaak, dient u een verzoek tot voorlopige voorziening in bij de Rechtbank Midden-Nederland;
 • hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken