HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. Het recht om op het perceel te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

Publiekrechtelijk

Publiekrechtelijk ligt vast dat er op een perceel gebouwd mag worden als het bestemmingsplan dit toestaat en als op het perceel een bouwvergunning rust.

Privaatrechtelijk

Om privaatrechtelijk op de kavel te kunnen bouwen, moet u of het volle eigendom hebben of een opstal- of erfpachtrecht op het perceel gevestigd hebben. Elke grondeigenaar, dus ook de gemeente, kan zijn grond in erfpacht uitgeven. Erfpacht is een zakelijk recht om grond dat eigendom is van een ander te mogen gebruiken. Het recht blijft gevestigd ook al verkoopt de eigenaar zijn grond. Het recht is omschreven in een notariële akte en is ingeschreven bij het kadaster. Het gebruiksrecht kan zover gaan dat u op basis hiervan een woning mag bouwen op het betreffende perceel.

De gemeente heeft op dit moment zelf geen (bouw)kavels te koop.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Koopt u een perceel van de gemeente, dan worden er om speculatie tegen te gaan, aanvullende criteria gesteld bij de aankoop. Te denken valt aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde duur.

Verschil tussen huur en pacht

Grond dat gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • wilt u weten wie de eigenaar van een perceel grond is en of er rechten op gevestigd zijn? Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren als vervuiling bekend is. Zelf heeft u ook een onderzoeksplicht. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom eerst een bodemonderzoek doen bij aankoop van een perceel grond.

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken