HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Leges

Leges

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Leges is een ander woord voor het bedrag dat u aan de gemeente moet betalen voor een dienst of een product.

Bel of mail Belastingen SWW voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt leges voor bijvoorbeeld:

  • omgevingsvergunning;
  • paspoort of een rijbewijs;
  • gehandicaptenparkeerkaart;
  • evenementenvergunning.

Voor sommige producten of diensten betaalt u direct aan de kas (bij paspoort of rijbewijs). Voor andere producten of diensten ontvangt u van Belastingen SWW een aanslagbiljet. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van SWW-gemeenten (Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren), p/a Postbus 241, 1200 AE Hilversum. Vermeld in het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de aanslag

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u een maand de tijd om deze te betalen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken