HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • een belasting die u betaalt voor onroerende zaken, zoals woning, garage, bedrijfspand etc.;
 • u krijgt een OZB-aanslag als u op 1 januari eigenaar bent van een woning;
 • of eigenaar en/of gebruiker bent van een niet-woning (bedrijfspand, winkel etc.) op 1 januari;
 • de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) bepaalt de hoogte van de aanslag.

Bel of mail Belastingen SWW voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

OZB woning

 • de gemeente kijkt naar de eigendomssituatie op 1 januari van het belastingjaar. Bent u op deze datum eigenaar van een woning, dan betaalt u voor het gehele jaar OZB;
 • als u na 1 januari van het belastingjaar de woning verkoopt,  betaalt u voor het gehele jaar OZB;
 • verkoopt u uw woning in de loop van dit jaar, dan verrekent de notaris de OZB met de nieuwe eigenaar.

Een kopie van de aanslag van een vorig belastingjaar kunt u zelf downloaden via het belastingloket van BSWW met gebruik van uw DigiD. Als dat niet lukt, kunt u een e-mail sturen naar info@belastingensww.nl.

OZB niet-woning

 • de gemeente kijkt naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Bent u op deze datum eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning, dan betaalt u voor het gehele jaar OZB;
 • als u na 1 januari van het belastingjaar verhuist en/of de niet-woning verkoopt, betaalt u voor het gehele jaar OZB;
 • verkoopt u uw niet-woning in de loop van dit jaar, dan verrekent de notaris de OZB voor de eigenaar met de nieuwe eigenaar. De OZB voor de gebruiker wordt niet verrekend.

Een kopie van de aanslag van een vorig belastingjaar kunt u opvragen via info@belastingensww.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van SWW-gemeenten (Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren), p/a Postbus 241, 1200 AE Hilversum. Vermeld in het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de aanslag.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u 2 maanden de tijd om deze te betalen.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u Belastingen SWW machtigen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarieven 2019:

 • OZB eigenaar woning:          0,0873% van de WOZ-waarde
 • OZB eigenaar niet-woning:    0,2638% van de WOZ-waarde
 • OZB gebruiker niet-woning:   0,2109% van de WOZ-waarde

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken