HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • een belasting die u betaalt voor onroerende zaken, zoals woning, garage, bedrijfspand etc.;
  • u krijgt een OZB-aanslag als u op 1 januari eigenaar bent van een woning;
  • of eigenaar en/of gebruiker bent van een niet-woning (bedrijfspand, winkel etc.) op 1 januari;
  • de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) bepaalt de hoogte van de aanslag.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

OZB woning

  • de gemeente kijkt naar de eigendomssituatie op 1 januari van het belastingjaar. Bent u op deze datum eigenaar van een woning, dan betaalt u voor het gehele jaar OZB;
  • als u na 1 januari van het belastingjaar de woning verkoopt,  betaalt u voor het gehele jaar OZB;
  • verkoopt u uw woning in de loop van dit jaar, dan verrekent de notaris de OZB met de nieuwe eigenaar.

Een kopie van de aanslag van een vorig belastingjaar kunt u  opvragen via belastingen@amsterdam.nl

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

OZB niet-woning

  • de gemeente kijkt naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Bent u op deze datum eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning, dan betaalt u voor het gehele jaar OZB;
  • als u na 1 januari van het belastingjaar verhuist en/of de niet-woning verkoopt, betaalt u voor het gehele jaar OZB;
  • verkoopt u uw niet-woning in de loop van dit jaar, dan verrekent de notaris de OZB voor de eigenaar met de nieuwe eigenaar. De OZB voor de gebruiker wordt niet verrekend.

Een kopie van de aanslag van een vorig belastingjaar kunt u opvragen via belastingen@amsterdam.nl

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.  

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, kunt u het bedrag betalen in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede termijn één maand later.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u de gemeente Amsterdam machtigen via Mijn Belastingen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarieven 2021:

Tarief als percentage

van de WOZ-waarde

2021

Eigenaar woning

0,0734

Eigenaar niet woning

0,2333

Gebruiker niet woning

0,1909

De bovengenoemde percentages vermenigvuldigt u met de WOZ-waarde.

Zie hiervoor ook de verordening onroerendezaak belasting 2021.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken