HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Precariobelasting

Precariobelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt belasting voor het gebruiken van gemeentegrond/gemeentewater. Dit heet precariobelasting.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt precariobelasting voor bijvoorbeeld:

  • containers;
  • terrassen;
  • reclameborden;
  • uitstallingen zoals kledingrekken en plantenbakken.

U meldt bij de gemeente Weesp dat u gemeentegrond/gemeentewater gebruikt. U ontvangt van de gemeente Amsterdam een aanslagbiljet. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u een maand de tijd om deze te betalen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken