HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Precariobelasting

Precariobelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt belasting voor het gebruiken van gemeentegrond/gemeentewater. Dit heet precariobelasting.

Let op: in verband met de coronacrisis zal er voor 2020 geen precariobelasting voor terrassen geïnd worden. Lees ook het nieuwsbericht hierover.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Met ingang van 2020 betaalt u alleen precariobelasting voor:

  • kabels, leidingen, buizen en/of soortgelijke voorwerpen;
  • terrassen.

Voor containers, reclameborden en uitstallingen, etc. is geen precariobelasting meer verschuldigd.

Let op: in verband met de coronacrisis zal er voor 2020 geen precariobelasting voor terrassen geïnd worden. Lees ook het nieuwsbericht hierover.

U meldt bij de gemeente Weesp dat u gemeentegrond/gemeentewater gebruikt. U ontvangt van de gemeente Amsterdam een aanslagbiljet. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, kunt u het bedrag betalen in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede termijn één maand later.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken