HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Precariobelasting

Precariobelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt belasting voor het gebruiken van gemeentegrond/gemeentewater. Dit heet precariobelasting.

Bel of mail Belastingen SWW voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt precariobelasting voor bijvoorbeeld:

  • containers;
  • terrassen;
  • reclameborden;
  • uitstallingen zoals kledingrekken en plantenbakken.

U meldt bij de gemeente dat u gemeentegrond/gemeentewater gebruikt. U ontvangt van Belastingen SWW een aanslagbiljet. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van SWW-gemeenten (Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren), p/a Postbus 241, 1200 AE Hilversum. Vermeld in het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de aanslag.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u een maand de tijd om deze te betalen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken