HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • reclame op of aan een bouwwerk;
 • voorbeelden zijn uithangborden, doeken in een frame, teksten of afbeeldingen op muren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • de reclame past niet in de omgeving;
 • de reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is;
 • de reclame stoort weggebruikers;
 • de reclame brengt schade toe aan de weg;
 • de reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Dit doet u met DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • waarom u reclame wilt plaatsen;
 • foto’s van de bestaande situatie, het bouwwerk en de omliggende bebouwing;
 • de plaats van de reclame (op een kaart);
 • een tekening van de reclame, met afmetingen, doorsnede, materialen, details, kleuren;
 • u krijgt een ontvangstbevestiging.

Voor het plaatsen van reclame buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg is toestemming nodig van de provincie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken