HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Reclamebelasting

Reclamebelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt belasting voor het hebben van openbare aankondigingen (reclameobjecten), zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit heet reclamebelasting.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslag reclamebelasting wordt in rekening gebracht bij degene die de openbare aankondiging (reclameobject) doet.

Verordening reclamebelasting 2019
Verordening reclamebelasting 2020

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u 2 maanden de tijd om deze te betalen.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u de gemeente Amsterdam machtigen via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het vaste bedrag per onroerende zaak is € 413,-.

Bedraagt de WOZ-waarde van de onroerende zaak meer dan € 80.000,-, dan wordt het vaste bedrag van € 400,- vermeerderd met € 1,65 per € 1.000,- WOZ-waarde boven de  € 80.000,- WOZ-waarde.

De belasting bedraagt maximaal € 1.000,- per onroerende zaak.

Zie ook de verordening reclamebelasting 2020.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken