HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Rioolaansluiting

Rioolaansluiting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in Weesp. Woningen of andere gebouwen in Weesp moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

Online rioolaansluiting particulier aanvragen

Online rioolaansluiting organisatie aanvragen

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Nadat u toestemming heeft gekregen van de gemeente

  • U schakelt na ontvangst van det toestemmingsbrief van de gemeente een aannnemer in..
  • U meldt het onttrekken van grondwater bij Waternet en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV verzorgt de milieutaken voor de gemeente Weesp.
  • minimaal vijf werkdagen van tevoren moet de aanvraag van de werkzaamheden gemeld worden in het registratiesysteem van de gemeente Weesp, hiervoor wordt gebruikgemaakt van het MOOR platform
  • Als het afsluiten van wegen noodzakelijk is, doet u hiervoor een Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel(en).

Dit alles conform de voorschriften en voorwaarden zoals genoemd in de toestemmingsbrief.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Nadat de aanvraag voor een rioolaansluiting is ontvangen en goedgekeurd ontvangt u van de gemeente een toestemmingsbrief.
  • In de brief staan de voorwaarden en voorschriften voor de uitvoering van de werkzaamheden benoemd.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U doet een online Aanvraag rioolaansluiting bij uw gemeente. U kunt dit doen onder het tabblad Wat is het?

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

  • De kosten voor de volledige aansluiting, van voordeur tot het aansluiten op het gemeentelijk rioolstelsel, zijn voor de aanvrager.
  • Voor de zorg van herstel, nazorg en onderhoud van de bestrating hanteert de gemeente Weesp het vigerend A-tarief van de Straatwerktarieven Noord-Holland. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van het Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen .
  • Het bedrag wordt bepaald op basis van de sleufoppervlakte en -lengte.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken