HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Schoolbesturen in het basis-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen; deze staan vermeld in de gemeentelijke huisvestingsverordening;

Bij huisvestingsvoorzieningen kunt u onder meer denken aan (permanente of tijdelijke) nieuwbouw en uitbreiding van scholen, maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket (OLP).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • u dient vóór 1 februari een aanvraag in bij de gemeente;
  • de aanvraag geldt voor het uitvoeren van huisvestingsvoorzieningen in het volgende kalenderjaar.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U schrijft een verklaring waarin de volgende punten staan vermeld:

  • de reden waarom u de vergoeding voor huisvestingsvoorzieningen aanvraagt;
  • de bestemming (wat gaat u met het geld doen);
  • de omvang en aard van de huisvesting;
  • een eventuele schatting van de kosten.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken