HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Voorkeursrecht van de gemeente

Voorkeursrecht van de gemeente

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een gemeente kan bij vaststelling van een nieuwe structuurvisie of bestemmingsplan een voorkeursrecht op die gronden vestigen. Dit is geregeld in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Een voorkeursrecht houdt in dat de eigenaar van de grond deze niet meer vrij mag verkopen, maar de grond eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. Verkoop van de grond is echter geen verplichting. Zolang de eigenaar geen plannen heeft om de grond te verkopen, kan de gemeente verkoop niet via het voorkeursrecht afdwingen. Dit kan eventueel wel in een later stadium (vaak jaren na het vestigen van het voorkeursrecht) via een onteigeningsprocedure.
 

Op dit moment zijn er binnen de gemeente geen voorkeursrechten gevestigd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wanneer een voorkeursrecht wordt gevestigd, wordt dit schriftelijk aan de eigenaar medegedeeld. Daarna kan de eigenaar binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen het besluit tot vestiging van het voorkeursrecht. Hoe bezwaar kan worden aangetekend staat in de brief die de gemeente stuurt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u uw onroerende zaak wilt verkopen. Vermeld daarbij de kadastrale aanduidingen en oppervlakten;
  • de gemeente moet u binnen 6 weken laten weten of zij wil kopen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:

Openingstijden

Afspraak maken