HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  WOZ-waarde

WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • vanaf eind maart verstuurt de gemeente Amsterdam  de aanslag gemeentelijke belastingen met de WOZ-beschikking;
  • dit is de waardevaststelling van uw huis of bedrijfspand;
  • de WOZ-waarde wordt gebruikt voor de berekening van de onroerende-zaakbelastingen;
  • ook wordt de WOZ-waarde gebruikt door de rijksbelastingdienst en het waterschap.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente Amsterdam  bepaalt de WOZ-waarde van uw onroerende zaak volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dat betekent dat de waarde is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare objecten in de gemeente Weesp rond de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt in het verleden. Dit is geregeld in de Wet WOZ.

Met een wijziging na de waardepeildatum moet door u als eigenaar wel rekening worden gehouden.

Na ontvangst van de beschikking kunt u als eigenaar van een woning het taxatieverslag opvragen via Mijn Belastingen. Hiermee kunt u zien hoe de gemeente Amsterdam de WOZ-waarde heeft bepaald. Het opvragen van het taxatieverslag via Mijn Belastingen kan alleen door degene op wiens naam de beschikking staat (u dient te beschikken over een DigiD). Ook kunt u schriftelijk verzoeken om toezending van het taxatieverslag (via belastingen@amsterdam.nl of Belastingen, gemeente Amsterdam, Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam).  

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning of niet-woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een taxatieverslag. In dat geval kunt u bij de gemeente Amsterdam een verzoek indienen voor een taxatieverslag.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.  

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken