HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  WOZ-waarde

WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • eind februari verstuurt Belastingen SWW de aanslag gemeentelijke belastingen met de WOZ-beschikking;
  • dit is de waardevaststelling van uw huis of bedrijfspand;
  • de WOZ-waarde wordt gebruikt voor de berekening van de onroerende-zaakbelastingen;
  • ook wordt de WOZ-waarde gebruikt door de rijksbelastingdienst en het waterschap.

Bel of mail Belastingen SWW voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Belastingen SWW bepaalt de WOZ-waarde van uw onroerende zaak volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dat betekent dat de waarde is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare objecten in de gemeente Weesp rond de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt in het verleden. Dit is geregeld in de Wet WOZ.

Met een wijziging na de waardepeildatum moet wel rekening worden gehouden.

Na ontvangst van de beschikking kunt u als eigenaar van een woning het taxatieverslag via de site van belastingen SWW, schriftelijk of per e-mail opvragen. Hiermee kunt u zien hoe Belastingen SWW de WOZ-waarde heeft bepaald. Het opvragen van het taxatieverslag via de site van belastingen SWW kan alleen door degene op wiens naam de beschikking staat (u dient te beschikken over een DigiD). Ook kunt u schriftelijk verzoeken om toezending van het taxatieverslag (Belastingen SWW, Postbusnummer 241, 1200 AE Hilversum), of per e-mail (info@belastingensww.nl).

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een taxatieverslag. In dat geval kunt u bij de Belastingen SWW een verzoek indienen voor een taxatieverslag.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van SWW gemeenten (Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren), p/a Postbus 241, 1200 AE Hilversum. Vermeld in het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken