HOME  |  Ondernemers  |  Participatiewet en banenafspraak

Participatiewet en banenafspraak

De werkgevers (bedrijfsleven én overheid) in Nederland hebben afgesproken dat zij de komende jaren 125.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: mensen die kunnen en willen  werken, maar niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. Ook u kunt daar als werkgever aan bijdragen! Als uw bedrijf groter is dan 25 medewerkers, is het de bedoeling dat 5% van uw personeelsbestand uit deze doelgroep gaat bestaan. Maar ook kleinere werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, kunnen hiermee hun sociale gezicht laten zien.

Maatwerk

Voorop staat dat er een goede match moet zijn tussen u en uw nieuwe werknemer(s). Het gaat om maatwerk. Het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP) werkt namens alle gemeenten en het UWV in de regio en is er speciaal om u daarbij te helpen. De adviseurs van het WSP verkennen samen met u de mogelijkheden, helpen de juiste kandidaten te vinden en adviseren u over voorzieningen en subsidies.

Beschikbare voorzieningen en subsidies

Bedrijfsadvies

In bestaande werkprocessen spoort een adviseur samen met u eenvoudige werkzaamheden op, die te combineren zijn tot een takenpakket voor de toekomsti­ge werknemer.

Loonkostensubsidie

Als uw werknemer vanwege een arbeidsbeperking geen op­timale productie kan leveren, krijgt u een tegemoetkoming in de loonkosten.

Werkvoorzieningen

Iemand die ziek of gehan­dicapt is, heeft soms wat extra's nodig om een functie goed te kunnen vervullen: een speciaal computerscherm bijvoorbeeld, of een aangepaste stoel.

Jobcoaching

Een jobcoach ondersteunt uw nieuwe werknemer bij zaken die hij/zij lastig vindt: wennen aan een werkritme bijvoorbeeld. Dat ontlast u als werkgever.

No-riskpolis

U krijgt compensatie tijdens ziekte van de werknemer.

Proefplaatsing

Uw nieuwe werknemer werkt de eerste tijd met behoud van uitkering. U kunt beiden kijken of de match bevalt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van WSP Gooi en Vechtstreek of bel met (035) 350 31 74 voor een afspraak.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken