HOME  |  Ondernemers  |  Subsidieregeling gevelrenovatie voor Nijverheidslaan

Subsidieregeling gevelrenovatie voor Nijverheidslaan

Stimuleringsregeling voor gevels en voorterreinen voor bedrijventerrein Nijverheidslaan

Hebt u een bedrijfspand op het bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan? En hebt u plannen om de gevel of uw voorterrein te verduurzamen, te verbeteren of te renoveren? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage vanuit de subsidieregeling Gevelrenovatie Nijverheidslaan van de gemeente Weesp. Deze subsidiebijdrage kan oplopen tot een bedrag van € 15.000, -. Er is slechts beperkt budget beschikbaar. Wees er daarom snel bij, want op is op!

Doel van subsidieregeling gevelrenovatie

Met het opzetten van deze subsidieregeling Gevelrenovatie wil de gemeente verduurzaming en het opknappen van eigen gronden op bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan stimuleren. Hierbij wordt gestreefd naar een goede en zichtbare verbetering en verduurzaming van de bouwkundige staat van de panden, de bevordering van energiebesparende maatregelen maar ook de verfraaiing van het aanzicht van bedrijfspanden aan de Nijverheidslaan. Dit met het gebruik van duurzame en herbruikte materialen. Een gezond bedrijventerrein met een goede uitstraling is altijd van groot economisch belang.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze subsidieregeling?

Deze subsidieregeling is voor zichtbare ingrepen waardoor het aanzicht van uw pand en terrein vanaf de openbare weg verbetert. U kunt hierbij denken aan: het gebruik van  duurzaam en herbruikt materiaal, het treffen van energiebesparende maatregelen voor de gevel, verfraaien van de entree, oprit en parkeervoorzieningen of de aanleg of verbetering en vergroening van uw tuin. Maar ook andere maatregelen zijn denkbaar. Enkel een vergroting van de bedrijfsoppervlakte komt niet in aanmerking voor deze subsidie. Regulier en achterstallig onderhoud zoals verven ook niet. Het gaat alleen om specifieke investeringen in bedrijfspanden aan de Nijverheidslaan.

De voorwaarden in het kort

  • Aanvragen kunnen van 1 augustus 2020 tot 1 september 2021 worden ingediend.
  • Complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • De subsidiebijdrage is maximaal 25% van totale investering.
  • De subsidiebijdrage is minimaal € 2.500, - en maximaal € 15.000, -
  • Er kan per pand of kavel slechts eenmaal een beroep worden gedaan op deze subsidieregeling.
  • U bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden.

In de subsidieregeling Gevelrenovatie Nijverheidslaan kunt u alle voorwaarden nalezen.

Leest u ook altijd de Algemene Subsidie Verordening Weesp.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan met dit aanvraagformulier. Het volledig ingevulde formulier stuurt u met alle bijlagen naar bedrijfscontactfunctionaris@weesp.nl. Het onderwerp van uw mail is “aanvraag subsidieregeling Gevelrenovatie, <naam aanvrager>”.

Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Let op! Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Op basis van de gestelde voorwaarden wordt bekeken of u de subsidiebijdrage krijgt.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Mail naar bedrijfscontactfunctionaris@weesp.nl of bel 0294 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken