Verantwoorden

Weesperkei
HOME  |  Weesperkei  |  Verantwoorden

Verantwoorden

Binnen vijf weken na afloop van de activiteit dient  via het verantwoordingsformulier, het liefst voorzien van enkele foto’s,  verslag uit te worden gebracht van de activiteit of informatie te worden gedeeld over de besteding van het geld. De formulieren  <link formulieren> 'Verantwoordingsformulier Weesperkei' of het 'Verantwoordingsformulier Weesper Jeugd Kei' kunnen hiervoor gebruikt worden. Zo kunnen ook andere Weespers worden geïnspireerd om iets te ondernemen voor en met de buurt.  

Het ingevulde verantwoordingsformulier kan digitaal, per post of via de receptie van het stadkantoor ingeleverd worden.

  • mailen naar info@weesp.nl
  • per post (Postbus 5099, 1380 GB Weesp);
  • afgeven bij de receptie in het stadskantoor (Nieuwstraat 70a

Vergeet niet om altijd op het formulier te vermelden dat het om de Weesperkei gaat met het zaaknummer dat u bij de toekenning van de subsidie, op de zogenaamde beschikking, heeft gekregen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken